ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαγνωστικές πλατφόρμες

Τα τσιπ ανίχνευσης βασίζονται στην μικρορευστομηχανική και στην τροποποίηση επιφανειών που επιτυγχάνεται μέσω νανοτεχνολογίας πλάσματος

Μέθοδος διάγνωσης

Βασίζεται σε μια απλή αλλαγή χρώματος που ξεκινάει από μια αντίδραση ισοθερμικής ενίσχυσης του γενετικού υλικού του παθογόνου μικροοργανισμού.

Πατέντες

Η Nanoplasmas κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στη νανοτεχνολογία πλάσματος και 1 πατέντα για το κιτ ανίχνευσης Λεγιωνέλλας

Νανοτεχνολογία Πλάσματος

Η Nanoplasmas κατέχει μια πρωτοποριακή τεχνολογία για την τροποποίηση επιφανειών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συσκευές διάγνωσης που οδηγεί σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Η τεχνολογία ονομάζεται «νανοτεχνολογία πλάσματος»,είναι κατοχυρωμένη με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει προκύψει ως το αποτέλεσμα έρευνας που έχει χρηματοδοτηθεί από πολλά εθνικά και ευρωπαικά έργα τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η εταιρεία έχει ενσωματώσει αυτήν την τεχνολογία σε μικρορευστοποιητικές διατάξεις δημιουργώντας μικροεργαστήρια σε ψηφίδα (lab on chip diagnostic kits).

Η Nanoplasmas έχει πολλά άλλα προϊόντα στα σκαριά που βασίζονται στην καινοτόμο τεχνολογία νανουφής πλάσματος. Η νανοτεχνολογία πλάσματος προσφέρει δομική και χημική τροποποίηση των υλικών αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο τις ιδιότητες τους. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της διαβροχής και μπορούν να παραχθούν επιφάνειες που απωθούν το νερό, τον πάγο, το λάδι και τους μικροοργανισμούς ή υδρόφιλες επιφάνειες με αυξημένη προσρόφηση βιομορίων ή και αντιθαμβωτικές ιδιότητες.

Μικρορευστομηχανική

Η ανάλυση γίνεται σε ένα φορητό, εύκολο στη χρήση τσιπ μικρορευστομηχανικής ειδικά σχεδιασμένο για την ανίχνευση παθογόνων με γυμνό μάτι.

Μοριακή μέθοδος ανίχνευσης

Χρησιμοποιείται μια μέθοδος πολλαπλασιασμού του DNA που συνοδεύεται από χρωματική αλλαγή, η οποία επιτρέπει την άμεση οπτική ανίχνευση του παθογόνου με υψηλή ευαισθησία και την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του.

Ερευνητικά προγράμματα

  • Διάγνωση Legionella spp. σε 2 ώρες: Ένα μικροεργαστήριο σε ψηφίδα για ταχεία χρωματική ανίχνευση σε νερά- LEGEND
    ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 29/09/2020-28/09/2023
    Το έργο “LEGEND” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-03877)

Έξυπνες Νανοδομημένες Επιφάνειες , Δρ. Ευάγγελος Γογγολίδης

Ο Δρ. Ευάγγελος Γογγολίδης, σνυιδρυτής της Nanoplasmas, Διευθυντής ερευνών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, κάτοχος 8 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων, μιλά για τις πολύ-λειτουργικές νανοδομημένες επιφάνειες. Εξηγεί με απλούς όρους τι είναι νανοδομήση - ένας όρος που επινόησαν - και πως η νανοτεχνολογία πλάσματος μπορεί να τροποποιήσει τις ιδιότητες μιας επιφάνειας. Συνέντευξη από τον Bίκυ Κολοβού , για το Tech Talks Central

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις σε συνέδρια

2017

Lab on-Chip for Bacteria Capture, Lysis and DNA Amplification Addressing Foodborne Pathogens, Katerina Tsougeni, Georgia Kaprou, Angeliki Tserepi, Evangelos Gogolides, MNE 2017, Braga Portugal, Sep 18-22
Plasma micro-nanotextured 3D surfaces and their applications in wetting and life sciences, K. Ellinas, K. Tsougeni, D. A. Kanioura , D. Kefallinou, K. Stamatakis, P.S. Petrou, A. Tserepi, S.E. Kakabakos, E. Gogolides, EUROMAT 2017, Thessaloniki 17-22 September 2017
Plasma micro-nanotextured 3d surfaces and their applications on wetting control and biomolecule binding, K. Ellinas, K. Tsougeni, P.S. Petrou, A. Tserepi, S.E. Kakabakos , E. Gogolides, 31st SMT conference in Mons Belgium
Is There a Threshold in the Antibacterial Action of Superhydrophobic Surfaces? , Ellinas, K. Kefallinou, D. Stamatakis, K. Gogolides, E. Tserepi, A., ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (45), pp 39781–39789,(2017).


2018

3D Plasma Nanotextured® Polymeric Surfaces for Protein or Antibody Arrays, biomolecule and Cell Patterning, Katerina Tsougeni, Kosmas Ellinas, George Koukouvinos, Panagiota S. Petrou, Angeliki Tserepi, Sotirios E. Kakabakos, and Evangelos Gogolides, , Methods in Molecular Biology, 1771, pp. 27-40 Springer.
3D Plasma Nanotextured slides performance for biomolecule microarrays: Comparison with commercially available coated glass slides, Katerina Tsougeni, Kosmas Ellinas, George Koukouvinos, Panagiota S. Petrou, Angeliki Tserepi, Sotirios E. Kakabakos, and Evangelos Gogolides, , Journal of Colloid and Interface Science, 165, 270-277, (2018).


2019

A sensitive Lab-on-a-chip for pathogen detection using a simple colour-change DNA amplification reaction, Georgia Kaprou, Katerina Tsougeni, Athina Kastania, Christos-Moritz Loukas, Athanasios Smyrnakis, Kosmas Ellinas, Evangelos Gogolides, Angeliki Tserepi, 45th International Conference on  Micro & Nano Engineering, ΜΝΕ 2019
A modular integrated lab-on-a-chip platform for fast and highly efficient sample preparation for foodborne pathogen screening, K.Tsougeni, A.S.Kastaniaa, G.D.Kaprou, MichaelEckcGerhardJobst, P.S.Petrou, S.E.Kakabakos, D.Mastellos, E.Gogolides, A.Tserepi, Sensors & Actuators,  288, 171-179 (2019).


2021

Fluorescence Enhancement on Silver-Plated Plasma Micro-Nanostructured 3D Polymeric Microarray Substrates for Multiplex Mycotoxin Detection by Georgios Koukouvinos, Chrysoula-Evangelia Karachaliou, Anastasia Kanioura, Katerina Tsougeni, Evangelia Livaniou, Sotirios Elias Kakabakos and Panagiota Sotirios Petrou Processes 2021, 9(2), 392;