Πάροχοι νερού

Πάροχοι νερού

● Συχνότεροι υποχρεωτικοί έλεγχοι για το βακτήριο της λεγεωνέλλας από τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

● Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

● Γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα

● Δεν υπάρχει κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό