Εταιρείες Τροφίμων

Εταιρείες Τροφίμων

● Συχνότεροι υποχρεωτικοί έλεγχοι για το βακτήριο της λεγεωνέλλας από τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

● Ενίσχυση της εταιρική εικόνας

● Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης η εξοπλισμού

● Ελαχιστοποίηση του κόστους των ελέγχων σε τρίτους

● Ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος