Διαχειριστές εγκαταστάσεων

Διαχειριστές εγκαταστάσεων

● Παροχή επιπρόσθετης υπηρεσίας στους πελάτες σας

● Αίσθημα επιπρόσθετης ασφάλειας στους πελάτες σας

● Ταχύτερη λήψη αποφάσεων για το αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα απολύμανσης κάποιας εγκατάστασης