Σχολεία – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Παιδικές κατασκηνώσεις

Σχολεία - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Παιδικές κατασκηνώσεις

● Συχνότεροι υποχρεωτικοί έλεγχοι για το βακτήριο της λεγεωνέλλας από τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

● Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για το προσωπικό και τους πελάτες σας

● Ταχύτερη λήψη αποφάσεων για το αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα απολύμανσης κάποιας εγκατάστασης

● Ελαχιστοποίηση πιθανών εξάρσεων μολύνσεων στις εγκαταστάσεις σας